4 ödeme kuruluşuna onay

Türkiye Cumhuriyet , 4 ödeme hizmetleri kuruluşunun faaliyet izni kapsamını genişletirken, birinin iznini 6 ay süreyle geçici olarak durdurdu.

TCMB’nin konu ile ilgili kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Faturakom Ödeme Hizmetleri AŞ, Föy Fatura Ödeme Kuruluşu AŞ, Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ ve Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ’nin faaliyet izni kapsamı genişletildi.

Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri AŞ’nin 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15’inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 21/4/2016 tarih ve 6861 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile verilen ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri uyarınca iptal edilmesine karar verilirken, söz konusu Karara karşı açılan davada Ankara 2. İdare Mahkemesi, 25 Ağustos 2023 tarihli ve E.2023/1133 sayılı Kararı ile yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Bu defa, Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.’nin ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanun’un 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca altı ay boyunca geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x